Zpestření dětí před sobotní školou

Rozpis

Milé děti, 

děkujeme, že nám svými písničkami, básničkami či hudebními čísly zpestřujete chvilku před sobotní školou.