Učitelé

Střídání sudý a lichý týden

Mimiškolka

Karin a Andrejka

Předškoláčci

Monika a Danek

Školáčci

Peťka a Danča